Najczęściej zadawane pytania

Co podać w polu "Klucz"?

W przypadku pierwszego logowania do Systemu Bankowości Internetowej w polu Klucz podajemy tylko wskazanie Tokena (aktualne 6 cyfr z wyświetlacza). W każdym innym przypadku kluczem jest wymyślone (podczas pierwszego logowania) hasło oraz aktualne wskazanie Tokena, pisane "jednym ciągiem" bez odstępów (np. hasło123456).
 

Jak Długie może być hasło?

Hasło nie może być krótsze od 4 i dłuższe niż 8 znaków. Dla podniesienia bezpieczeństwa hasła powinno ono zawierać wielki i małe litery oraz cyfry
 

Co zrobić w przypadku otrzymania komunikatu "Nieprawidłowy Identyfikator/ Hasło lub konto zostało zablokowane"?

Sprawdzić poprawność podawanych danych (Identyfikatora i hasła). Sprawdzić poprawność działania klawiatury (np. CapsLock, NumLock itp.). Zwrócić uwagę na występujące w identyfikatorze znaki, w szczególności na cyfrę zero oraz literę O (jeśli istnieje). W innym przypadku zgłosić problem w najbliższej placówce Banku.
 

Co zrobić w przypadku, gdy ustalone hasło jest za długie?

Podczas logowania z użyciem za długiego hasła należy "uciąć" z hasła nadmiarowe znaki.
Np. w przypadku ustalenia (podczas pierwszego logowania) hasła 10-cio znakowego - Lubawa1234 podczas następnego logowania należy użyć hasła Lubawa12.
 

Co zrobić w przypadku zablokowania sobie dostępu do konta?

Należy udać się do najbliższej placówki Banku zabierając ze sobą Identyfikator, numer seryjny, dowód osobisty. W przypadku wersji CORPO będzie to Identyfikator oraz dowód osobisty.
 

Co to jest Token?

Token to niewielkie urządzenie, które wyświetla aktualny w danym momencie kod, pełniący rolę hasła.

token

 

Gdzie znajdę numer seryjny Tokena?

Numer seryjny Tokena znajdują się na odwrocie urządzenia (zaczynają się od 20 ...).
 

Czy w sprawie odblokowania konta mogę kontaktować się z Bankiem poprzez e-mail lub telefonicznie?

Nie. Bank nie dopuszcza takiej formy komunikacji. Jednocześnie Bank nigdy nie kontaktuje się telefonicznie oraz nie wysyła do swoich Klientów e-mail dotyczących podania hasła lub identyfikatora do Systemu Bankowości Internetowej.
 

Czy po odblokowaniu przez Bank dostępu do konta zmienia się identyfikator użytkownika?

Nie. Identyfikator pozostaje bez zmian.
 

Co zrobić jeśli klucz nie mieści się w polu do zatwierdzenia przelewu?

Nie należy się sugerować długością pola i klucz wpisywać normalnie. 
 

Jak logować się do systemu w przypadku gdy strona www Banku nie działa?

Istnieje możliwość logowania się do systemu z pominięciem strony www Banku www.bslubawa.pl. W takim przypadku logowania dokonujemy na stronach https://bank.cui.pl/lubawa lub www.bslubawa24.pl- dla klientów indywidualnych oraz https://bank.cui.pl/lubawa_k - klienci instytucjonalni (CORPO).
 

W jaki sposób uruchomić czytnik kart mikroprocesorowych (tylko CORPO)?

Należy pobrać ze strony Banku z opcji logowanie sterownik do czytnika kart + JAVA. Zainstalować w/w komponenty w następującej kolejności: 1. JAVA (jeśli istnieje w systemie, można tą czynność pominąć), 2. sterownik do czytnika kart.
UWAGA! Ważna kolejność instalacji. W przypadku automatycznej aktualizacji JAVY w systemie (u Klienta) należy ponownie zainstalować czytnik. 
 

Co zrobić w przypadku zagubienia lub uszkodzenia Tokena?

Należy udać się do najbliższej placówki Banki zabierając ze sobą: Identyfikator, numer seryjny Tokena (jeżeli znamy), dowód osobisty.
 

Co zrobić w przypadku problemów gdy do komputera podłączony jest dodatkowo inny czytnik kart (np. do podpisywania dokumentów ZUS)?

Należy odinstalować czytnik wydany przez Bank. Następnie z wersji instalacyjnej dołączonej do czytnika wydanego przez Bank zainstalować tylko komponenty JAVA. Od tej pory można wykorzystywać "inny" czytnik istniejący w systemie u Klienta do podpisywania dyspozycji bankowych. Szczegóły dotyczące powyższego rozwiązania można otrzymać w siedzibie Banku lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 89 645 21 99.
 

Jak wykonać przelew z przyszłą datą realizacji?

Przelewy z przyszłą datą realizacji składane są w opcji "Zlecenia stałe".
 

Co to jest "Powtarzalność" w opcji "Zlecenia stałe"?

Powtarzalność jest to parametr, który określa w zależności od wyboru (w dniach lub miesiącach) "co ile" dane zlecenie będzie realizowane. Np. żeby założyć zlecenie, które ma się realizować co miesiąc zaznaczamy "w miesiącach" a w polu "okres" podajemy wartość 1. 
 

Jak wydrukować potwierdzenie przelewu?

W opcji Historia rachunku, odnajdujemy interesujący nas przelew, klikamy na datę operacji danego przelewu. W tym miejscu jest możliwość drukowania dokumentu lub zapisanie go na dysku lokalnym komputera w postaci pliku PDF.
 

Przelewy zatwierdzone do realizacji nie realizują się?

Po poprawnym przygotowaniu i podpisaniu przelewów należy bezwzględnie zaznaczyć je "kliknąć" przycisk "Przekaż" na dolnym pasku z opcjami. 


Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki Referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.64
WIBOR 3M - średnia 1.70
WIBOR 12M - średnia 1,82
więcej