Zastrzeżenia kart i dokumentów

zastrzeżenie kart

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty powinieneś jak najszybciej zastrzec kartę:

telefonicznie- pod numerem Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych +48 828 828 828 - infolinia czynna cała dobę. 

 

 w Banku- osobiście w najbliższej Placówce Banku

 

 

więcej dowiesz się na www.zastrzegam.pl 

zastrzeżenie dokumentów

W przypadku utraty dokumentów, należy utracone dokumenty zastrzec w banku – uniemożliwi to wykorzystane naszych dokumentów i danych osobowych w celach przestępczych.


Bank Spółdzielczy w Lubawie jest uczestnikiem Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – oznacza to , że wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Klientów są rejestrowane bezpośrednio w Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jest to komputerowa baza danych zawierająca informacje o zastrzeżeniach dokumentów (m.in. dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy, książeczki marynarskie, książeczki wojskowe itp.), blankietów czeków. Z Centralnej Bazy Danych korzystają prawie wszystkie banki w Polsce oraz inne instytucje (m.in. Policja, Telefonie Cyfrowe, Poczta Polska).


Bank dokonuje zastrzeżenia dokumentu tożsamości, wyłącznie na wniosek Klienta. Aby zgłosić zastrzeżenie dokumentu w placówkach Banku nie musisz być posiadaczem rachunku w naszym Banku.


Osoba, która utraciła dokumenty powinna powiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej w celu wyrobienia nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


Osoba, która utraciła dokumenty w wyniku kradzieży powinna dodatkowo powiadomić Policję.

więcej dowiesz się na www.dokumentyzastrzezone.pl 

 

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki Referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.64
WIBOR 3M - średnia 1.70
WIBOR 12M - średnia 1,82
więcej