Zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej

Bank Spółdzielczy w Lubawie mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Klientów przypomina o konieczności zachowania następujących zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości internetowej:

 1. nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku,
 2. nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,
 3. zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https:// (https://bank.cui.pl/lubawa),
 4. należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki. Usługi systemu bankowości internetowej dla Banku Spółdzielczego w Lubawie świadczy firma Asseco Poland S.A., 
 5. przed potwierdzeniem operacji należy upewnić się, że jej dane dotyczą właściwego przelewu oraz numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta,
 6. należy unikać przeklejania numerów (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctr+c/ctr+v, ctr+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o ważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego rachunku z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku,
 7. nie należy przesyłać mailem żadnych osobistych danych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.,
 8. nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,
 9. należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych),
 10. należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf,
 11. należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,
 12. instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,
 13. należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj,
 14. w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

PRZYPOMINAMY, ŻE BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE NIGDY NIE PROSI TELEFONICZNIE, ANI W FORMIE E-MAIL O PODANIE LOGINÓW I HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ O ZALOGOWANIE DO NIEJ.

W przypadku podejrzenia wykorzystania rachunku do dokonania nieuprawnionego przelewu lub próby dokonania takiego przelewu klient Banku powinien niezwłocznie powiadomić Bank. Ponadto niezwłocznie należy:

 • odłączyć od sieci i zabezpieczyć w niezmienionym stanie komputer z którego został wykonany nieuprawniony przelew, gdyż komputer ten stanowi zagrożenie dla pozostałych użytkowników sieci (jeśli tacy są), ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że jest na nim zainstalowane wrogie oprogramowanie uniemożliwiające przestępcom dostęp przez internet do tego komputera,
 • wykonać kompleksowe sprawdzenie swojej sieci i pozostałych komputerów podłączonych do tej sieci pod kątem szkodliwego oprogramowania,
 • zarządzić, aby wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do bankowości internetowej zmienili hasła logowania,
 • zarządzić, aby wszyscy użytkownicy zmienili hasła do swoich zasobów (system, maile, komputery, itp.),
 • złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policję i upoważnić Bank do przekazywania organom ścigania dokumentacji i informacji stanowiących tajemnicę bankową, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności transakcji zrealizowanej z rachunku klienta, poprzez bankowość elektroniczną.

TYLKO SZYBKA REAKCJA MOŻE POZWOLIĆ NA ODZYSKANIE SKRADZIONYCH ŚRODKÓW. Z DOŚWIADCZENIA WYNIKA, IŻ ŚRODKI SĄ WYPŁACANE MAKSYMALNIE W CIĄGU KILKU GODZIN OD ICH KRADZIEŻY.

Najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z internetu i wszelkich systemów bankowości internetowej znajdą Państwo zawsze pod linkiem:
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
http://www.cert.pl/news/tag/banatrix

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowego funkcjonowania Systemu Bankowości Internetowej mogą Państwo zgłosić ten fakt w placówkach Banku lub drogą elektroniczną na kontakt bezpieczenstwo@bslubawa.pl

Kursy walut

Kursy walut2019-01-24 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6621
1 CHF3.6551
1 GBP4.7647
więcej

Stawki Referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.64
WIBOR 3M - średnia 1.70
WIBOR 12M - średnia 1,82
więcej