GWARANCJA COSME

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Lubawie zawarł z BGK porozumienie na podstawie której ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem.

Co to jest COSME - to program Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Do kogo skierowana jest gwarancja PLG-COSME?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w tym rolnicy, którzy chcą skorzystać z kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem, historią kredytową lub wykorzystali limit pomocy de minimis.

Zalety gwarancji PLG-COSME:

-dzięki gwarancji, przedsiębiorcy z krótką historią kredytową lub nie dysponujący wystarczającym zabezpieczeniem kredytu, mogą skorzystać z kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

-gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu - zabezpiecza 80% kapitału. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi przedstawiać tzw. "twardych zabezpieczeń", co pozwala mu na elastyczność w zakresie dysponowania swoim majątkiem,

-gwarancje są łatwo dostępne, dystrybuowane przez banki, które zawarły umowę z BGK, formalności związane z udzieleniem gwarancji są ograniczone do niezbędnego minimum.

-COSME jest najmniej sformalizowaną gwarancją na polskim rynku,

- wniosek o gwarancję jest składany razem z wnioskiem o kredyt,

-koszt gwarancji jest bardzo niski,

-gwarancja nie stanowi pomocy publicznej; przedsiębiorca korzystający z gwarancji nie jest obciążony dodatkowymi formalnościami (raportowanie, limity) związanymi z pomocą publiczną,

- z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis i jednocześnie korzystają z innych form pomocy publicznej (dotacje, kredyt technologiczny),

- z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy wykluczeni ze wsparcia w ramach de minimis, tj. działający w sektorze drogowego transportu towarowego, prowadzący działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych oraz w zakresie rybołówstwa i akwakultury.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki Referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.64
WIBOR 3M - średnia 1.70
WIBOR 12M - średnia 1,82
więcej